IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Viện KHKTTVBĐKH có 1 ứng viên đã đạt chuẩn Giáo sư năm 2021
Thứ sáu, 01/04/2022

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp phiên họp lần thứ VIII để xét duyệt hồ sơ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021. Kết quả, 405 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn. Trong đó, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã được bỏ phiếu tín nhiệm đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2021.

 

 Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp phiên họp lần thứ VIII. Ảnh: Dantri
 
Năm 2021, cả nước có 640 ứng viên đăng ký xét giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); nhưng sau đó nhiều người đã rút hồ sơ nên chỉ còn 526 ứng viên. Sau khi xét tại các hội đồng cơ sở (có 98 hội đồng), có 495 ứng viên được chuyển lên xét cấp hội đồng ngành, liên ngành; trong đó, 67 ứng viên GS, 428 ứng viên PGS.

Sau khi xét ở cấp ngành, 27/28 hội đồng ngành (riêng ngành văn học không có ứng viên nào) đã đề xuất lên hội đồng cấp nhà nước danh sách gồm 416 ứng viên, trong đó 44 ứng viên GS, 372 ứng viên PGS.

Cuối cùng, tại phiên họp lần thứ VIII của Hội đồng Giáo Nhà nước (HĐGSNN) diễn ra ngày 12/3/2022 sau vòng bỏ phiếu của HĐGSNN, có 405 ứng viên đạt chuẩn (42 ứng viên GS, 363 ứng viên PGS). Đặc biệt, trong số các ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2021 có 4 ứng viên GS nữ. Viện KHKTTVBĐKH có Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã được bỏ phiếu tín nhiệm đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2021.

Theo Giáo sư Trần Thục, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi, thành viên HĐGSNN, HĐGSNN đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cho các ứng viên đã được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua. Từ danh sách 415 ứng viên (43 ứng viên giáo sư, 372 ứng viên phó giáo sư) do 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua, sau khi xét, có 405 ứng viên (42 ứng viên giáo sư, 363 ứng viên phó giáo sư) được HĐGSNN bỏ phiếu tín nhiệm.

Chiều ngày 14/3/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên GS, PGS đã đạt đủ số phiếu tín nhiệm tại phiên họp lần thứ 8 để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Theo quy định, sau 15 ngày công bố danh sách ứng viên, HĐGSNN đã ra quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN, ngày 30 tháng 3 năm 2022 công nhận đạt chuẩn GS, PGS cho các ứng viên.

Chi tiết Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN, ngày 30 tháng 3 năm 2022