IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Họp nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Xây dựng Đề án thích ứng với Biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền Trung”
Thứ ba, 01/08/2017

Chiều 31/7/2017, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở dự ánXây dựng Đề án thích ứng với Biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền Trung”.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng, chủ tịch hội đồng

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên hội đồng; đại diện Vụ KHCN; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; các chuyên gia; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, và các cán bộ trong Viện.

Đại diện Phòng KHTC đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điu hành cuộc họp.

Đại diện nhóm thực hiện đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của Dự án đã đạt được:

 

ThS. Đặng Quang Thịnh trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

Xây dựng được Đề án Thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. Các sản phẩm của Dự án:

Dự án đã thực hiện và đạt được 11 sản phẩm trung gian và 03 sản phẩm chính như sau:

Sản phẩm trung gian.

1. Báo cáo thu thập các thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo về hiện trạng tác động của BĐKH, mức độ tổn thương do BĐKH trên địa bàn 14 tỉnh vùng Duyên hải Miền trung;

2. Báo cáo thu thập các thông tin, tài liệu, báo cáo về các mô hình thích ứng với BĐKH hiện có của 14 tỉnh vùng Duyên hải Miền trung;

3. Báo cáo điều tra, thu thập các thông tin về hệ thống MRV hiện có trong thích ứng với BĐKH của 14 tỉnh vùng Duyên hải Miền trung;

4. Báo cáo điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về năng lực của các cán bộ trong lĩnh vực quản lý; hiểu biết, nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu của 14 tỉnh vùng Duyên hải Miền trung;

5. Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu cho 14 tỉnh vùng Duyên hải Miền trung;

6. Báo cáo rà soát các vấn đề, tính phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật, các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu đã thực hiện trên vùng Duyên hải Miền trung;

7. Báo cáo phân tích các vấn đề còn tồn tại, xác định các vấn đề cấp thiết để xây dựng nội dung Đề án;

8. Báo cáo xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi của Đề án;

9. Báo cáo xác định nội dung, các hoạt động chủ yếu và khung tổng thể của Đề án;

10. Báo cáo xác định danh mục, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chính, thứ tự ưu tiên các dự án hợp phần thuộc Đề án và tổ chức, phối hợp với các đơn vị xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí các dự án hợp phần;

11. Báo cáo xác định các sản phẩm chính của Đề án;

Sản phẩm chính.

1. Báo cáo tổng hợp Dự án “Xây dựng Đề án Thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung”; Xác định nội dung, các hoạt động chủ yếu và khung tổng thể của Đề án;

2. Đề án “Thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung”;

3. Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt Đề án.

 

TS. Lê Ngọc Cầu, Ủy viên phản biện đọc nhận xét phản biện

 

TS. Nguyễn Trung Thắng, Ủy viên hội đồng đọc nhận xét

 

ThS. Phạm Văn Tấn, Ủy viên hội đồng đọc nhận xét

 

Ảnh toàn thể

Phòng KHĐTHTQT