IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Ngày 19 tháng 5 năm 2015, tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo tham vấn về chương trình “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các ...