IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội đồng cơ sở nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ
Thứ tư, 10/03/2021

Trong các ngày 08 và 10/3 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đối với 5 đề tài.

 

Hội đồng làm việc

Các đề tài được nghiệm thu, đánh giá lần lượt gồm: 1) “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam Bộ”, mã số TNMT. 2017.05.06, Chủ nhiệm: ThS. Trần Đình Trọng; 2) “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường”, mã số TNMT.2018.05.25, Chủ nhiệm: PGS.TS. Dương Văn Khảm; 3) “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu thế mùa bão (số cơn bão, cường độ và thời gian hoạt động bão) bằng chỉ số năng lượng bão trên Biển Đông phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai bão”, mã số TNMT.2018.05.23, Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Hoàng Dương; 4) “Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão”, mã số TNMT.2017.05.05, Chủ nhiệm: TS. Đỗ Đình Chiến; “Nghiên cứu xây dựng phương pháp mô phỏng biến động thảm phủ và đánh giá tác động đến tài nguyên nước cho hai lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ”, mã số TNMT.2018.02.08, Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Bằng.

 

Các chủ nhiệm đề tài trình bày

Tại Hội đồng, các chủ nhiệm đã trình bày những nội dung liên quan đến Đề tài như mục tiêu, nội dung và kết quả đã đạt được.

 

Thành viên Hội đồng nêu ý kiến

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đã tiến hành rà soát các kết quả và làm rõ những điểm hạn chế cần chỉnh sửa. Sau khi xem xét, các thành viên trong Hội đồng đánh giá các sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ khối lượng, số lượng, chủng loại loại sản phẩm đã đăng ký của đề tài.