IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài do ThS. Đặng Ngọc Điệp và TS. Lê Ngọc Cầu làm chủ nhiệm
Thứ sáu, 18/09/2020

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, thí điểm tại một huyện điển hình” do TS. Nguyễn Xuân Hiển – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Hội đổng nghiệm thu có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Ngọc Cầu, đồng chủ nhiệm đề tài đã trình bày các thông tin chính của đề tài bao gồm: Mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kết quả mà đề tài đã đạt được.

 

TS. Lê Ngọc Cầu, đồng chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Trong đó, đề tài gồm có 2 mục tiêu là: 1) Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); 2) Áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá mô hình kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu cho huyện điển hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm: Tổng quan nghiên cứu trong nước và trên thế giới về các mô hình kinh tế, công cụ đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH; Thu thập, rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng, các chính sách về BĐKH, các mô hình kinh tế thích ứng BĐKH đã và đang được triển khai ở các tỉnh ĐBSCL và công cụ đánh giá hiệu quả thích ứng BĐKH đang được áp dụng; Phân tích cơ sở lý luận của mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH cho từng tiểu vùng ĐBSCL; Áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả cho một mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH tại 3 tiểu vùng ĐBSCL; Đề xuất hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí và nâng cao hiệu quả của mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ nhiệm đề tài cũng đã trình bày một số kết quả khoa học chính mà đề tài đã đạt được:

Đã nghiên cứu được cơ sở khoa học, và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH cho vùng ĐBSCL. Bộ tiêu chí là cơ sở thực tiễn quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách cũng như người dân trong việc ra quyết định về đầu tư triển khai, nhân rộng mô hình phù hợp và đạt hiệu quả cao.

Đã tiến hành khảo sát, tham vấn 62 cán bộ thuộc các Sở, Ban, Ngành tại 06 tỉnh thí điểm (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) triển khai mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH. Tham vấn 200 người dân tại các huyện Ba Tri, Thạnh Phú thuộc tỉnh Bến Tre; Thị xã Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, huyện Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, huyện Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng, huyện Quảng Điền thuộc Thành phố Cần Thơ, và huyện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang. Đồng thời, khảo sát 11 mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH tại ba tiểu vùng của ĐBSCL.

Đã xây dựng báo cáo hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí với 6 nhóm tiêu chí (kinh tế, thể chế - chính sách, văn hóa - xã hội, thích ứng với BĐKH, môi trường, quản lý nhân rộng) và 25 chỉ số tương ứng bao gồm các nội dung chính sau: (i) mục tiêu của bộ tiêu chí; (ii) phạm vi và đối tượng áp dụng; (iii) giải thích từ ngữ; (iv) kết cấu bộ tiêu chí; và (v) hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí.

Kết quả đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH cho thấy, mô hình 2 vụ lúa – cá tự nhiên tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có hiệu quả cao nhất với số điểm là 0,252; tiếp đến là mô hình lúa – tôm càng xanh vào mùa lũ và tôm sú vào mùa hạn mặn tại huyện Thạnh Phú, Bến Tre với số điểm 0,246.

Đề tài cũng đã đăng được 3 bài báo trong nước, hỗ trợ đào tạo 01 NCS học tập tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.