IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm thiết bị quan trắc bụi di động nhằm xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi cho các đô thị ở Việt Nam - áp dụng thí điểm tại Thành phố Hà Nội”
Thứ tư, 25/10/2017

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài Khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm thiết bị quan trắc bụi di động nhằm xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi cho các đô thị ở Việt Nam - áp dụng thí điểm tại Thành phố Hà Nội” do TS. Lê Ngọc Cầu làm chủ nhiệm, Viện Khoa học và Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.
Tham dự cuộc họp có Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, và đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Khoa học và Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.Sau khi Chủ tịch hội đồng nghiệm thu cấp Bộ khai mạc buổi họp và tuyên bố chương trình của cuộc họp, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt một số thông tin về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và các kết quả chính của đề tài cũng như đưa ra kết luận, kiến nghị.
 
 

TS. Lê Ngọc Cầu, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Mục tiêu đề tài:
- Thiết kế, lắp ráp được thiết bị quan trắc bụi di động có tích hợp các cảm biến quan trắc một số yếu tố khí tượng, định vị vệ tinh và hệ thống lưu dữ liệu tự động;
- Có được bộ số liệu về nồng độ bụi và một số yếu tố khí tượng với số liệu liên tục trên một số tuyến giao thông chính của thành phố Hà Nội (bằng việc sử dụng thiết bị đã được lắp ráp);
- Xây dựng được bản đồ ô nhiễm bụi theo mùa từ số liệu thực đo trên một số tuyến giao thông chính của thành phố Hà Nội.
Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan các công nghệ quan trắc bụi, các phương pháp tích hợp thiết bị quan trắc môi trường và các yếu tố khí tượng;
- Nghiên cứu lắp ráp thiết bị quan trắc bụi di động có tích hợp với thiết bị định vị vệ tinh và thiết bị đo một số yếu tố khí tượng;
- Khảo sát, đo đạc nồng độ bụi trên các tuyến giao thông chính của Thành phố Hà Nội;
- Xây dựng bản đồ thể hiện nồng độ bụi trên một số tuyến giao thông chính của Thành phố Hà Nội.
Các sản phẩm đạt được:
- Bộ thiết bị quan trắc bụi di động có tích hợp các cảm biến quan trắc một số yếu tố khí tượng, thiết bị định vị vệ tinh, và hệ thống lưu dữ liệu tự động;
- Hồ sơ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị;
- Bộ cơ sở dữ liệu nồng độ bụi PM10, và một số yếu tố khí tượng với tọa độ trên một số tuyến giao thông chính của TP. Hà Nội;
- Bản đồ nồng độ bụi PM10 các giờ cao điểm cho cả 4 mùa trên một số tuyến giao thông chính của Thành phố Hà Nội;
- Thiết bị quan trắc bụi di động đã được đăng ký sáng chế và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận đơn hợp lệ;
- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Môi trường;
- Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ;
- Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề.
Tiếp theo phần trình bày của Chủ nhiệm đề tài, các Phản biện và Ủy viên hội đồng đã cho ý kiến nhận xét về các điểm đạt được của đề tài và các nội dung trong báo cáo tổng hợp. Tất cả các thành viên đều cho rằng sản phẩm của đề tài đã đáp ứng cả về nội dung và số lượng theo thuyết minh đề ra. Một số ý kiến đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong việc lần đầu đã tích hợp thành công một thiết bị quan trắc bụi di động ở Việt Nam.
 

GS. TS. Hoàng Xuân Cơ, Ủy viên phản biện đọc nhận xét phản biện 1
 
 
TS. Nguyễn Lê Tâm, Chủ tịch hội đồng đọc nhận xét
 
Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng kết luận Đề tài đã thực hiện, đáp ứng đủ các yêu cầu theo đề cương phê duyệt và thông qua nghiệm thu kết quả đề tài.
 
Phòng KHĐTHTQT