IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải”
Thứ tư, 26/07/2017

Chiều 25/7/2017, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải” do ThS. Trần Phương và TS. Đỗ Tiến Anh làm chủ nhiệm.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng, chủ tịch hội đồng phát biểu điều hành cuộc họp

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên hội đồng; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điêu hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

ThS. Trần Phương, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

1. Đánh giá được tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị;

2. Đề xuất được mô hình lượng hóa hiệu quả kinh tế của các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị;

3. Đề xuất được bộ chỉ tiêu lựa chọn và định hướng ưu tiên giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị.

II. Nội dung chính:

Nội dung 1:Tổng quan nghiên cứu liên quan đến phân tích hiệu quả kinh tế của các giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính.

Nội dung 2:Tổng quan vấn đề về giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải trên thế giới và ở Việt Nam.

Nội dung 3: Nghiên cứu, xác định mô hình tính toán hiệu quả kinh tế của các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải rắn đô thị.

Nội dung 4: Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định các giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị.

Nội dung 5: Nghiên cứu, đề xuất các định hướng ưu tiên giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị.

 

Ảnh toàn thể

Phòng KHĐTHTQT