IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến Tài nguyên nước lưu vực sông Sêsan- Srêpôk”
Thứ sáu, 12/10/2018

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KHKTTVBĐKH) đã tổ chức hội thảo trước nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến Tài nguyên nước lưu vực sông Sêsan- Srêpôk” tại phòng 116- 118 của Viện.

PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Phó viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH, chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

Ảnh toàn thể hội thảo

Hội thảo đã được nghe 02 bài trình bày: “Quy trình đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến Tài nguyên nước mặt lưu vực sông, kết quả áp dụng cho lưu vực sông Sêsan- Srêpôk” do ThS. Nguyễn Văn Đại - chủ nhiệm đề tài trình bày và “Đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý phục vụ quản lý bền vững Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sêsan- Srêpôk” do Th.S Hoàng Tuấn Minh trình bày.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà khoa học về các vấn đề như: Đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông sẽ xét đến việc đánh giá của thay đổi sử dụng đất và thay đổi tài nguyên nước. Tập trung vào việc phân tích đến các các loại hình sử dụng đất ảnh hưởng như thế nào đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực, hướng dẫn xây dựng quy trình đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt, một số giải pháp sử dụng đất hợp lý cho lưu vực. Buổi hội thảo đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích giúp cho nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện nghiên cứu của mình hơn.