IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo Quốc tế Ban cố vấn khoa học lần thứ 18 (SAC 18) của Mạng lưới giám sát lắng đọng axít vùng Đông Á (EANET)
Thứ sáu, 12/10/2018

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) phối hợp với Mạng lưới Giám sát lắng đọng a xít vùng Đông Á (EANET) tổ chức Hội thảo quốc tế Ban cố vấn khoa học lần thứ 18 (SAC18) của EANET tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo gồm đại diện của 13 quốc gia thành viên của EANET gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippin, Inđônêxia, Malayxia, Mông Cổ, Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan, và các chuyên gia đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Đối tác không khí sạch khu vực châu Á Thái bình dương (APCAP), Trung tâm Tài nguyên vùng cho khu vực Châu Á - Thái Bình dương/Viện Công nghệ châu Á (RRC.AP/AIT) và Chương trình quan trắc và đánh giá chất lượng không khí châu Âu (EMEP).

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng, Viện KTTVBĐKH, nhấn mạnh các nội dung được thảo luận tại hội thảo SAC18 đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và duy trì hoạt động của EANET. Với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia tham gia EANET, Viện KTTVBĐKH sẽ tích cực tham gia các hoạt động của EANET và các hoạt động nghiên cứu về dự báo chất lượng không khí và xử lý chất thải.

Hội thảo SAC18 đã bầu Hội đồng khoa học theo nhiệm kỳ 3 năm 2018 – 2020 gồm 3 thành viên và một thư ký. TS. Lê Ngọc Cầu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Viện KTTVBĐKH được bầu làm Chủ tịch Hội đồng.

 
 
Các nội dung chính được trình bày và thảo luận tại Hội thảo gồm:

· Báo cáo Dự thảo tiến độ thực hiện của EANET kể từ Phiên họp lần thứ 17 và Dự thảo báo cáo tài chính năm 2017 của Ban cố vấn khoa học;

· Báo cáo về các dự án so sánh Liên phòng thí nghiệm;

· Báo cáo tổng quan về Kế hoạch giám sát quốc gia được cập nhật của các nước thành viên;

· Các báo cáo của tiểu ban chuyên trách về giám sát lắng đọng khô, giám sát đất và thực vật;

· Báo cáo dự thảo nghiên cứu khả thi thành lập việc Trung tâm mạng lưới mới của EANET;

· Hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng không khí châu Âu.

Thông qua các báo cáo, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý về các nội dung của các báo cáo dự thảo nhằm hoàn thiện báo cáo cuối cùng nhiệm kỳ 2017 và điều chỉnh các nội dung cho báo cáo dự thảo hoạt động của Mạng lưới cũng như Ban cố vấn khoa học trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau 3 ngày làm việc, Hội thảo quốc tế Ban cố vấn khoa học lần thứ 18 (SAC 18) của Mạng lưới giám sát lắng đọng a xít vùng Đông Á đã đạt được sự nhất trí cao trong các vấn đề đưa ra thảo luận tại hội thảo như: đóng góp kinh phí từ các nước thành viên cho hoạt động của mạng lưới. Kết thúc hội thảo, một báo cáo về các nội dung được trình bày và thảo luận tại hội thảo đã được thông qua.

 
Phòng KHĐTHTQT