IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo chuyên đề đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và lập bản đồ phân bố lắng đọng axít ở Việt Nam”
Thứ năm, 11/10/2018

Hội thảo khoa học Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và lập bản đồ phân bố lắng đọng axít ở Việt Nam

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KHKTTVBĐKH) đã tổ chức hội thảo khoa học Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và lập bản đồ phân bố lắng đọng axít ở Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh.

TS. Nguyễn Văn Hồng, Phó phân viện trưởng Phân viện KH KTTV&BĐKH, chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.


Ảnh toàn thể hội thảo

Hội thảo đã được nghe 02 bài trình bày: “Đánh giá hiện trạng hệ thống trạm giám sát lắng đọng axit ở Việt Nam” do ThS.Ngô Thị Vân Anh- chủ nhiệm đề tài trình bày và “Ứng dụng mô hình WRF-CMAQ đánh giá lắng đọng axit tại Việt Nam” do ThS. Lê Văn Linh trình bày.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà khoa học về các vấn đề như thực trạng không đồng bộ của mạng lưới trạm quan trắc lắng đọng axit tại Việt Nam, cách xử lý số liệu khí tượng và số liệu phát thải khi độ phân giải khác nhau để làm đầu vào chạy mô hình, mô phỏng và đánh giá kết quả lắng đọng axit cho từng vùng miền, theo thời gian… Buổi hội thảo đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong việc chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa học về vấn đề lắng đọng axit ở Việt Nam, đồng thời thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích giúp cho nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện nghiên cứu của mình hơn.