IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo khoa học dự án sông Cầu
Thứ tư, 26/09/2018

Hội thảo khoa học Dự án “Điều tra, khảo sát xác định nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm Nitrate (NO3-) và Phosphate (PO43-) phục vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông Cầu”

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, tại phòng họp 116- 118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KHKTTVBĐKH) đã tổ chức hội thảo khoa học Dự án “Điều tra, khảo sát xác định nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm Nitrate (NO3-) và Phosphate (PO43-) phục vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông Cầu”.

TS. Mai Văn Khiêm, Phó viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các các chuyên gia thuộc lĩnh vực thủy văn, mô hình chất lượng nước, thủy văn đồng vị, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

Ảnh toàn thể hội thảo

Hội thảo đã được nghe 02 bài trình bày: “Mô phỏng lan truyền ô nhiễm nước LVS Cầu” do ThS. Lê Văn Quy trình bày và “Ứng dựng kỹ thuật đồng vị xác định nguồn gốc ô nhiễm NO3- trên LVS Cầu” do TS. Lê Ngọc Cầu- chủ nhiệm dự án trình bày.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà khoa học về các vấn đề như nguồn số liệu đầu, biên đầu vào vào cho mô hình thủy văn, thủy lực, quá trình kiểm định mô hình đặc biệt cho mùa kiệt vì có ý nghĩa lớn trong quá trình đánh giá chất lượng nước, khả năng xác định được nguồn gốc ô nhiễm NO3- từ các nguồn thải khác nhau bằng kỹ thuật đồng vị, mối liên hệ giữa việc chạy mô hình chất lượng nước và chạy mô hình đồng vị xác định nguồn gốc ô nhiễm nước.