IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung”
Thứ sáu, 03/08/2018

Chiều 30/7/2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung” do ThS. Phạm Hải Bằng làm chủ nhiệm.

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng, đại diện Phòng KHĐTHTQT, đại diện phòng KHTC, đại diện các đơn vị chuyên môn, các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong Viện.

 

Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát: Xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung nói chung và các nguồn thải giàu chất hữu cơ nói chung bằng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam;

- Mục tiêu cụ thể: Đề xuất quy trình công nghệ vận hành bể sinh học kết hợp màng khí nâng (Gaslift MBR) để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung với yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT (cột B).

Nội dung chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ vận hành bể sinh học kết hợp màng khí nâng (Gaslift MBR) để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung với yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT (cột B).

Nội dung 2: Nghiên cứu hiệu quả vận hành của hệ thống trong điều kiện tối ưu.

Nội dung 3: Đề xuất và kiến nghị.

Phòng KHĐTHTQT