IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình WRF và mô hình CMAQ phục vụ mô phỏng bụi PM2.5 cho Việt Nam”
Thứ sáu, 03/08/2018

Chiều 26/7/2018, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình WRF và mô hình CMAQ phục vụ mô phỏng bụi PM2.5 cho Việt Nam” do ThS. Lê Văn Quy làm chủ nhiệm.

 
      
 

Mục tiêu của đề tài

1. Nghiên cứu bộ công cụ kết nối song song mô hình khí tượng WRF và mô hình chất lượng không khí CMAQ;

2. Xây dựng được bản đồ bụi PM2.5 trung bình vào mùa đông cho Việt Nam;

Nội dung chính

Nội dung 1: Nghiên cứu khả năng ứng dụng bộ công cụ kết nối song song mô hình WRF và mô hình CMAQ.

Nội dung 2: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào mô hình.

Nội dung 3: Ứng dụng bộ công cụ mô hình mô phỏng bụi PM2.5 cho Việt Nam.

Nội dung 4: Xây dựng bản đồ dạng số phân bố nồng độ bụi PM2.5 tỷ lệ 1:1.000.000 vào thời điểm Mùa Đông.

Phòng KHĐTHTQT