IMHEN
Tin tức / Khí tượng thủy văn biển
Hội đồng nghiệm thu đã nghe TS. Nguyễn Xuân Hiển (chủ nhiệm đề tài) trình bày những mục tiêu, nội dung, các kết quả mà đề tài đã đạt được đồng thời đưa ra những ý kiến đánh giá, đóng góp về đề tài.