IMHEN
Thông tin thư viện
Giới thiệu
Thứ hai, 08/01/2018

Thư viện của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu hiện đang lưu trữ hơn 5500 đầu sách bao gồm sách tiếng Nga, Anh, Việt và nhiều tạp chí chuyên ngành khí tượng thủy văn, tài nguyên, môi trường, hải dương học và biến đổi khí hậu. Thư viện cũng đã được tin học hóa và hiện đại hóa, các bạn đọc có thể tra cứu tài liệu như sách, báo, tạp chí, tài liệu trong ngân hàng dữ liệu điện tử của Bộ Tài nguyên Môi trường trong những năm gần đây hoặc trên website của Viện. Tại phòng đọc Thư viện của Viện đã trang bị 01 máy tính để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu và truy cập Internet.

Danh sách các thư viện, mạng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học
trong nước có khả năng kết nối và khai thác

                 
 

TT

Tên thư viện, mạng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học

Đường dẫn, địa chỉ webside

1

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường

http://www.ciren.gov.vn/

2

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

http://www.imh.ac.vn/

3

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học trường Đại học KHTN

http://www.hmovnu.com.vn

4

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

http://www.hunre.edu.vn

5

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia

www.nchmf.gov.vn/

6

Thư viện Quốc gia Việt Nam

http://nlv.gov.vn/

 
 Thư viện vẫn đang tiếp tục cập nhật, bổ sung các tài liệu tiếng Việt mới vào file đính kèm dưới đây:

    Danh sách các tệp tin đính kèm

 các tệp tin kèm theo   tải về 
DANH MỤC TÀI LIỆU THƯ VIỆN /files/doc/DANH MUC TAI LIEU THU VIEN T12.2017.xls