IMHEN
Các tổ chức / Công đoàn
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) khoá XXIII (nhiệm kỳ 2019–2024)
Thứ sáu, 01/11/2019

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) khoá XXIII (nhiệm kỳ 2019–2024) tiến hành trong khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ công chức, viên chức và người lao động cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Viên chức Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện KTTVBĐKH khoá XXII được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2014-2019, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò hoạt động của công đoàn; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVCLĐ) ra sức thi đua rèn luyện để ngày càng đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và ngành KTTVBĐKH nói riêng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đến dự Đại hội có Bà Vũ Thị Mai Lan, Ông Phạm Đình Tuân, đại diện cho Lãnh đạo Công đoàn Bộ TNMT; Bà Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH; Ông Trần Trung Thành, Phó Bí thư Viện KTTVBĐKH và các khách mời là đại điện Công đoàn Tổng cục KTTV, Cục BĐKH và hơn 50 đại biểu từ các công đoàn bộ phận của Viện KTTVBĐH. Trong không khí làm việc khẩn trương, Đại hội đã bầu ra được BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
Ông Doãn Hà Phong, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019, báo cáo tại Đại hội 
 
Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019, chụp ảnh kỷ niệm cùng
Ông Trần Trung Thành, Phó Bí thư Viện KTTVBĐKH 
 
Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, chụp ảnh kỷ niệm cùng
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường
BCH Công đoàn