IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo biển
Bản tin dự báo sóng và nước dâng trong ATNĐ (suy yếu từ bão số 10) và bão gần Biển Đông (bão Atsani) lúc 07h ngày 06/11/2020
Thứ sáu, 06/11/2020