IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo biển
Bản tin dự báo sóng và nước dâng trong ATNĐ (suy yếu từ Bão số 8) và Bão Molave gần Biển Đông lúc 19h ngày 25/10/2020
Chủ nhật, 25/10/2020