IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Công nghệ viễn thám
Bản đồ lớp phủ bề mặt bằng ảnh vệ tinh MODIS tỷ lệ 1: 250.000
Thứ năm, 06/08/2015

Dữ liệu MODIS cho nghiên cứu lớp phủ bề mặt được thu nhận từ nguồn cung cấp của NASA, do trung tâm Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) phân phối (http://www.lpdaac.usgs.gov). Hệ thống thu nhận của NASA xử lý dữ liệu MODIS cho toàn cầu và tạo ra các sản phẩm MODIS chuẩn để lưu trữ cho các mục đích nghiên cứu và theo dõi tài nguyên môi trường trên đất liền và bề mặt đại dương toàn cầu.

Bản đồ lớp phủ bề mặt năm 2015 dựa trên dữ liệu t hp MODIS được thực hiện qua các bước x nh (chuyn đổi h ta độ, hiu chnh hình hc, ct nh theo khu vc Việt Nam, lc mây, lc nhiu...) tính toán ch s thc vt NDVI trên tng nh theo công thc:

NDVI = (NIR-R)/(NIR+R) = (Kênh 2 – Kênh 1)/(Kênh 2 + Kênh 1)

S dng phương pháp thp theo giá trcc đại (Maximum Value Composite – MVC). Đây phương pháp truyn thng, được sdng khá rng rãi trong các nghiên cu liên quan trên thế gii. Phương pháp này được thc hin trên cơ snguyên tc khá đơn gin, đó là kết hp các nh ly giá tr ln nht ca giá tr pixel trong các nh đầu vào cho sn phm đầu ra. Điu này s giúp khc phc loi b hoc làm gim thiu các pixelgiá tr được gii đoán mây (tr tuyt đối ca giá tr ch sNDVI nh, xp x 0) hoc các pixel b nhiu do các sai s hthng hay các nguyên nhân khác làm gim giá trca ch sNDVI so vi thc tế.

         Da trên bn đồ sdng đất hin có, h thng phân loi lp phkhu vc cho toàn Việt Nam được xác định 7 loi hình lớp phủ: (1) Đất nông nghiệp; (2) Rừng thưa; (3) Rừng dày; (4) Rừng trung bình; (5) Dân cư; (6) Mt nước (hoc nuôi trng thy sn); và (7) Đầm lầy.
 

Từ bản đồ lớp phủ bề mặt đất năm 2015 trên, ta có:

            - Đất trồng lúa tập trung ở hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long

            - Dân cư tập trung đông ở các thành phố

            - Địa hình đồi núi chủ yếu được bao phủ bởi đất rừng

ths dng dliu MODIS đa thi gian trong theo dõi thường xuyên biến động sdng đất. Đặc bit, sdng đặc tính thi gian ca NDVI cho phép phân bit vùng đất chuyên trng lúa vi các vùng đất xen canh nhm b trcho công tác theo dõi lúa bng dliu vtinh độ phân gii cao như SPOT / ASTER. Đây mt gii pháp có giá thành thp (do dliu MODISmin phí, chcó chi phí x lý phân tích dliu). Mt khác, d liu MODIS còn có th cung cp thông tin v nhit độ bmt độ ẩm nên m rng bsung nghiên cu khai thác kết hp vi các kênh MODIS khác trong nghiên cu biến đổi khí hu.