IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 28/12/2021
Thứ ba, 28/12/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 28/12/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 28/12/2021 từ 40 đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng và Tây Trà

Cao

3

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông và Krông Pak

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

3

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 80 mm đến 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.