IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 27/12/2021
Thứ hai, 27/12/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 27/12/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực tại Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 27/12/2021 từ 40 đến 70mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực tại Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 80 đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Kon Rẫy và Tu Mơ Rông

Trung bình

2

Gia Lai

K'Bang, Mang Yang, Chư Sê và Phú Thiện

Trung bình

3

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Trung bình

4

Bình Định

An Lão

Trung bình

5

Bình Thuận

Đức Linh

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 90 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.