IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 19/12/2021
Chủ nhật, 19/12/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 19/12/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực tại Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 19/12/2021 từ 50 đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực tại Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 70 đến 120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Bình Định

An Lão, Hoài Nhơn, Tây Sơn và Phù Cát

Cao

3

Phú Yên

Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Quảng Nam

Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Sơn

Trung Bình

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung Bình

4

Huế

A Lưới, Phong Điền

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 90 mm đến 150 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.