IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 19/12/2021
Chủ nhật, 19/12/2021

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN

 
   


Số: 131912/2021/VKTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Hà Nội 13h00, ngày 19 tháng 12 năm 2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 19/12/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực tại Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 19/12/2021 từ 70 đến 120mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực tại Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 70 đến 130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc và Nam Trà My

Trung Bình

3

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung Bình

5

Huế

A Lưới, Phong Điền

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 90 mm đến 150 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.