IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo chất lượng không khí Thành phố Hà Nội ngày 03/12/2021
Thứ sáu, 03/12/2021

Bản tin dự báo thử nghiệm

BẢN TIN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

(Bản tin dự báo chất lượng không khí ngày 03/12/2021)

Căn cứ dự báo

- Số liệu quan trắc từ UBND Thành phố Hà Nội;

- Kết quả Dự báo khí tượng của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình Dự báo chất lượng không khí.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội

Yếu tố

Thực đo

Dự báo

03/12

04/12

05/12

06/12

Nhiệt độ ()

18

18

18

19

Lượng mưa (mm)

0

0

0

0

Tốc độ gió (m/s)

2

2

2

3

Dự báo chất lượng không khí trung bình tại Hà Nội

Yếu tố

Thực đo

Dự báo

03/12

04/12

05/12

06/12

AQI

125

85

88

87

Đánh giá

Kém

Trung bình

Trung bình

Trung bình

(*) Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tính theo hướng dẫn tại Quyết định 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI)