IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 01/12/2021
Thứ tư, 01/12/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 01/12/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 01/12/2021 từ 10 mm đến 30 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 mm đến 20 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Nam Đông

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Nam

Đông Giang

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 10 mm đến 25 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.