IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 30/11/2021
Thứ ba, 30/11/2021

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/11/2021)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 30/11/2021 từ 20mm đến 70mm, có nơi trên 70mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5mm đến 40mm, có nơi trên 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

M'Đrắk, Krông Bông và Lắk

Cao

2

Lâm Đồng

Lạc Dương, Lâm Hà và Đức Trọng

Cao

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Cao

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên , lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5mm đến 35mm, có nơi trêm 35 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.