IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 27/10/2020
Thứ ba, 27/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 27/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực đồng bằng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 19/10/2020 từ 10 đến 30mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Cao

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 80 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.