IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 27/10/2020
Thứ ba, 27/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 27/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 27/10/2020 từ 10 đến 35 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê

Trung Bình

2

Quảng Bình

Quảng Ninh

Trung Bình

3

Phú Yên

Tây Hòa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.