IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo lũ quét lúc 19h ngày 26/10/2020
Thứ hai, 26/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 26/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 26/10/2020 từ 20mm đến 70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15mm đến 80mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

4

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

5

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

6

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa và Sơn Hà

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung bình

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh và Hướng Hóa

Trung bình

3

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 60mm, có nơi trên 60mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.