IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 26/10/2020
Thứ hai, 26/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 26/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 26/10/2020 từ 10 đến 30 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Con Cuông và Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ và Vũ Quang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

2

Kon Tum

Kon Rẫy

Trung Bình

3

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương và Đơn Dương

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.