IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 25/10/2020
Chủ nhật, 25/10/2020

/files/doc/19251020LQ.pdf 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 25/10/2020 từ 10 đến 30mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa và ĐaKrông

Cao

4

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Krông Năng, Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình

3

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk R'lấp

Trung Bình

4

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Trung Bình

5

Phú Yên

Sơn Hòa

Trung Bình

6

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 50 đến 200 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.