IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 25/10/2020
Chủ nhật, 25/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 25/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 25/10/2020 từ 20 mm đến 60 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 mm đến 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

4

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc và Nam Giang

Cao

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.