IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 21/10/2020
Thứ tư, 21/10/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020211007.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 21/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 21/10/2020 từ 30 mm đến 100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

2

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Kỳ Anh

Trung Bình

2

Quảng Bình

Tuyên Hóa và Quảng Ninh

Trung Bình

3

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

5

Quảng Nam

Tây Giang và Nam Giang

Trung Bình

6

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

7

Đắk Nông

Krông Nô

Trung Bình

8

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Lạc Dương, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Trung Bình

9

Phú Yên

Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 45mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.