IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ ba, 20/10/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2020102007.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 20/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 20/10/2020 từ 40 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Kỳ Anh

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

5

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

6

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

7

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

8

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy và Tu Mơ Rông

Cao

9

Gia Lai

K'Bang, Mang Yang và Chư Sê

Cao

10

Đắk Lắk

M'Đrắk

Cao

11

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

12

Bình Định

An Lão

Cao

13

Khánh Hòa

Vạn Ninh và Khánh Vĩnh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Nông

Tuy Đức

Trung Bình

2

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình

3

Bình Thuận

Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến 110 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.