IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 19/10/2020
Thứ hai, 19/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 19/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 19/10/2020 từ 30 đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 70 đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

5

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Đông Giang và Đại Lộc

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Đam Rông và Đạ Tẻh

Trung Bình

3

Bình Thuận

TX. La Gi, Bắc Bình và Hàm Tân

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 100 mm đến 150 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.