IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 19/09/2020
Thứ hai, 19/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 19/10/2020)

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020101913.pdf 

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 19/10/2020 từ 30 đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 90 đến 150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

2

Quảng Bình

Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

4

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My

Cao

5

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

6

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy và Tu Mơ Rông

Cao

7

Gia Lai

TX. An Khê, K'Bang, Mang Yang và Đak Pơ

Cao

8

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

9

Đắk Nông

Đắk Glong, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song và Đắk R'lấp

Cao

10

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

11

Bình Định

Tây Sơn và Vân Canh

Cao

12

Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh

Cao

13

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

14

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn và Thuận Nam

Cao

15

Bình Thuận

TX. La Gi, Bắc Bình và Hàm Tân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Trung Bình

2

Thanh Hóa

Lang Chánh, Thường Xuân và Như Xuân

Trung Bình

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh và ĐaKrông

Trung Bình

4

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 150 mm đến 200 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này