IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 19/10/2020
Thứ hai, 19/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 19/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 19/10/2020 từ 30 đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 90 đến 150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

2

Thanh Hóa

Quan Sơn, Lang Chánh, Thọ Xuân, Thường Xuân và Như Xuân

Cao

3

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

4

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

5

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa và Cam Lộ

Cao

6

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc và Nam Giang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 150 mm đến 200 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.