IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 19/10/2020
Thứ hai, 19/10/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 19/10/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 19/10/2020 từ 40 đến 215 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

3

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

4

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Lang Chánh, Thường Xuân và Như Xuân

Trung Bình

2

Quảng Nam

Nam Giang

Trung Bình

3

Kon Tum

Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy và Tu Mơ Rông

Trung Bình

4

Gia Lai

Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông

Trung Bình

5

Đắk Lắk

Ea Kar và M'Đrắk

Trung Bình

6

Phú Yên

Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 250 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.