IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 13h ngày 22/05/2022
Chủ nhật, 22/05/2022

                                              
Dự báo khí áp mực  biển và tổng lượng mưa bằng mô hình
 
                                                                            Dự báo tổng lượng mưa 6h
 
Dự báo hướng và tốc độ gió 
 
Thông tin dự báo chi tiết: 

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 22/05
/2022
)

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) Tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn