IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Thông báo và dự báo khí hậu
THÔNG BÁO KHÍ HẬU NĂM 2018
Thứ hai, 21/10/2019

Thông báo khí hậu là tài liệu xuất bản định kỳ phổ biến của các cơ quan khí tượng trên thế giới. Thông báo khí hậu ở nhiều nước được thực hiện thường xuyên hàng tháng, mùa và năm cho phạm vi toàn lãnh thổ. Thông báo khí hậu năm nhằm tổng kết, đánh giá diễn biến của khí hậu toàn cầu, khu vực và ở lãnh thổ Việt Nam trong năm qua, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng kết và lập kế hoạch hàng năm của các ngành, các cơ quan. Dựa trên những thông tin, số liệu quan trắc khí tượng trong cả nước, các thông tin tổng hợp của Tổ chức Khí tượng Thế giới và một số cơ quan khí tượng các nước,… Thông báo khí hậu Việt Nam năm 2018 trình bày các kết quả phân tích, đánh giá diễn biến chính của khí hậu Việt Nam do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, hoạt động của hiện tượng ENSO và gió mùa châu Á cùng với các nhân tố địa phương khác. Những tác động của khí hậu đến một số đối tượng kinh tế - xã hội trong năm 2018 cũng được đề cập đến. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin trân trọng giới thiệu Thông báo khí hậu Việt Nam năm 2018 với quý độc giả và rất mong nhận được sự góp ý kiến của độc giả để Thông báo khí hậu đạt chất lượng cao hơn.

Thông báo khí hậu năm 2018 là tài liệu tổng kết diễn biến khí hậu của năm 2018 trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, đánh giá nguyên nhân và mối quan hệ của nó với diễn biến khí hậu toàn cầu và khu vực. Cùng với việc cung cấp thông tin đã được tổng kết qua số liệu và bản đồ khí hậu, việc phân tích đặc điểm diễn biến của khí hậu theo thời gian và không gian giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành và người sử dụng có thêm tài liệu tham khảo trong việc đánh giá tác động của môi trường khí quyển đến kinh tế - xã hội cũng như các đối tượng khác có liên quan. Thông qua diễn biến của các chuẩn sai (chênh lệch so với trung bình của thời kỳ 1971 - 2000, được gọi là thời kỳ chuẩn - TKC) có thể cho thấy các đặc trưng khí hậu trong năm 2018 đã diễn ra như thế nào, có quan hệ gì với quá trình khí quyển khu vực, với biến đổi khí hậu toàn cầu,… Bản đồ phân bố các đặc trưng khí hậu hoặc chuẩn sai của nó là công cụ quan trọng thể hiện đặc điểm diễn biến khí hậu theo các vùng và các tháng trong năm.

Lãnh thổ Việt Nam trải dài trên khoảng 15 vĩ độ, có địa hình rất phức tạp, nằm trọn trong vùng nội chí tuyến thuộc khu vực Đông Nam Á. Khí hậu Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa châu Á, tín phong Bắc bán cầu và đặc biệt là hoạt động của hiện tượng ENSO trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương (TBD). Khí hậu Việt Nam phong phú, đa dạng, có quan hệ chặt chẽ với khu vực và toàn cầu. Vì thế, Thông báo khí hậu Việt Nam năm 2018 sẽ không chỉ phân tích diễn biến của khí hậu ở trong nước mà còn đề cập đến những diễn biến của khí hậu ở một số khu vực có liên quan trên thế giới.

Nội dung bản “Thông báo khí hậu năm 2018” có thể tải về : /files/doc/Khihau_2018_Vietnam.pdf