IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Thông báo và dự báo khí hậu
Bản tin hiện tượng El Niño tháng IV năm 2019
Thứ ba, 09/04/2019

1. Hiện tượng El Nino

Theo số liệu quan trắc diễn biến ENSO mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí hậu Hoa Kỳ (CPC), một hiện tượng El Nino yếu đã được ghi nhận trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương kể từ tháng X/2018 đến nay, với chỉ số Nino đại dương (ONI) dao động từ 0,7oC đến 0,9oC. Tổng hợp kết quả dự báo của các Trung tâm trên thế giới cho thấy, hiện tượng El Nino yếu này có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất 80% vào mùa V-VII/2019 và giảm dần xuống khoảng 60% vào mùa XI-I/2019-2020
 

Hình 1. Dự báo xác suất các pha ENSO (trên) và chỉ số ONI (dưới) cho các mùa tiếp theo của năm 2019 (Nguồn: IRI/CPC, tháng 4 năm 2019))

2. Nhận định xu thế khí hậu năm 2019

Một số nhận định về xu thế khí hậu ở Việt Nam trong các tháng tiếp theo của năm 2019 như sau:

(1) Hoạt động của gió mùa: Thời điểm bắt đầu Gió mùa mùa hè (GMMH) vào khoảng từ ngày 11-15/V/2019 (bắt đầu ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm); thời điểm kết thúc GMMH sớm hơn và có cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời điểm bắt đầu mùa mưa xấp xỉ so với TBNN; thời điểm kết thúc mùa mưa sớm hơn so với TBNN. Số đợt không khí lạnh ít hơn và có cường độ yếu hơn so với TBNN.

(2) Xu thế nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình ở mức từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN trên hầu hết diện tích cả nước.

(3) Xu thế lượng mưa: Lượng mưa ở mức từ thấp hơn đến xấp xỉ TBNN trên đa phần diện tích cả nước.

(4) Hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): Số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức từ thấp hơn đến xấp xỉ TBNN. Mùa bão năm 2019 đến muộn hơn so với TBNN. Trong điều kiện El Nino yếu, nhiều khả năng sẽ có những cơn bão có diễn biến phức tạp.

(5) Nắng nóng: Số đợt nắng nóng ở mức cao hơn so với TBNN. Nhiều khả năng xuất hiện một số đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài.

(6) Điều kiện khô hạn: Tình trạng khô hạn tiếp tục diễn ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đến giữa tháng V, khu vực Trung – Nam Trung Bộ đến hết tháng VIII. Mùa khô hạn 2019/2020 bắt đầu sớm hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.