IMHEN
Khoa học và công nghệ / Dự án
Sự nghiệp Môi trường
Thứ sáu, 26/01/2018

Sự nghiệp Môi trường

Dự án Sự nghiệp Môi trường
 
 STTQuyết định  Tên Dự án Chủ nhiệm Năm bắt đầu Năm kết thúc
 1 Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực Miền Trung và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu   2017

2

1323/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2017

 Điều tra, khảo sát xác định nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm nitrate (NO3-) và phosphate (PO43-) phục vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông CầuTS. Lê Ngọc Cầu 20172018