IMHEN
Khoa học và công nghệ / Kế hoạch - Tài chính
Công bố Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Thứ năm, 31/12/2020

Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Phân khai dự toán các đơn vị trực thuộc Viện
 /files/doc/QD430.pdf
 /files/doc/PhuLucQD430.pdf