IMHEN
Khoa học và công nghệ / Kế hoạch - Tài chính
Giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Thứ năm, 12/09/2019

Giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu tại Quyết định số 13/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 16 tháng 01 năm 2019
Quyết định 
Biểu giao kế hoạch