IMHEN
Giới thiệu / Thành tựu nghiên cứu
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
23/02/2016

Thành tựu nghiên cứu Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

HMC đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa v.v. Các hoạt động khoa học công nghệ được triển khai thực hiện theo đơn đặt hàng của сấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và các hợp đồng dịch vụ. Bên cạnh đó HMC cũng đã thực hiện nhiều đề tài/dự án thuộc các chương trình khoa học trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển KT-XH của đất nước.

HMC đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần phục vụ đắc lực cho các công trình trọng điểm, phục vụ phát triển KT-XH và phát triển ngành. Đồng thời các đề tài nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc đào tạo nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, chỉ đạo và quản lý nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học, các cấp quản lý.

         Các đề tài/ dự án của HMC đã đề cập đến hầu hết các vấn đề cơ bản cần nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, môi trường và biến đổi khí hậu như các vấn đề: Tính toán dòng chảy môi trường, tính toán dự báo chất lượng nước, chất lượng không khí, quy hoạch tài nguyên thiên nhiên, điều tra khảo sát và cảnh báo thiên tai... cũng như các vấn đề liên quan đến Biến đổi khí hậu và tình hình nghèo đói ở Việt Nam. Các đề tài/ dự án này đều có ý nghĩa khoa học và có vai trò quan trọng trong thực tiễn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Một số dự án tiêu biểu của Trung tâm trong thời gian qua:

TT

Tên dự án

Giá hợp đồng (nghìn đồng)

Thời gian thực hiện Hợp đồng

1

Các dự án thuộc các lĩnh vực phát triển và quản lý tài nguyên nước/thủy văn-môi trường/phòng chống rủ ro thiên tai/điều tra đánh giá thiệt hại/BĐKH/hạ tầng nông thôn/môi trường/lập bản đồ.

1.1

Điều tra, xác định nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ lụt) đến môi trường và đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm tại các vùng đông dân cư, phân lũ, thoát lũ và khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

1.232.653

14/12/2007-31/03/2008

1.2

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy cán thép và nhiệt điện”

700.000

27/12/2007

1.3

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cà Lồ, tỉnh Vĩnh Phúc

470.854

02/06/2008-30/11/2008

1.4

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng và Quy Nhơn.

39.900 USD
tương đương
798.000

1/4/2009-15/11/2009

1.5

Điều tra, thống kê các nguồn thải, hiện trạng môi trường và những tác động đến môi trường trên lưu vực sông Nhuệ- Đáy

321.727

01/07/2009-30/11/2009

1.6

Đánh giá ngưỡng chịu tải và đề xuât các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng

1.764.265

01/07/2009-10/12/2009

1.7

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

668.980

01/09/2009-15/12/2009

1.8

Xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Hà Nam nhằm triển khai thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH

970.670

01/01/2011-30/09/2011

1.9

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Hà Tĩnh

960.000

26/01/2011-31/03/2011

1.10

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Bình Thuận

1.480.150

31/05/2011-31/05/2012

1.11

Xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH

999.880

02/06/2011-02/09/2011

1.12

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai

95.000 USD

01/02/2013-31/07/2013

1.13

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai

70.000 USD

01/02/2013-31/07/2013

1.14

Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

2.000.000

24/05/2013-20/12/2013

1.15

Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu

2.786.484

12/07/2014-20/12/2014

2

Các hợp đồng tư vấn liên quan đến biến đổi khí hậu.

2.1

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015

959.679

10/08/2011-25/12/2011

2.2

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020

885.466

18/08/2011-15/12/2011

2.3

Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH của tỉnh Hòa Bình

998.500

24/08/2011-24/12/2011

2.4

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

992.400

03/10/2011-31/12/2011

2.5

Đánh giá tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và xây dựng kế hoạch ứng phó

792.597

2011-2012

2.6

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Tuyên Quang

798.000

20/12/2011-30/06/2012

2.7

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng của TP. Hải Phòng đến năm 2025

1.545.234

01/01/2012-30/04/2012

3

Các hợp đồng tư vấn do sử dụng nguồn vốn ODA/các tổ chức quốc tế tài trợ từ 10 năm trở lại đây.

3.1

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng và Quy Nhơn.

39.900 USD
tương đương
798.000

 

1/4/2009-15/11/2009

3.2

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai

80.000 USD

01/02/2013-31/07/2013

3.3

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai

55.000 USD

30/08/2011-31/07/2013

3.4

Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ TĐ và KS phát thải khí nhà kính

1.200.000

01/09/2011- 30/09/2012

3.5

Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ TĐ và KS phát thải khí nhà kính

900.000

01/09/2011- 30/06/2012

3.6

Tạo một bộ khung toàn diện cho NAMA va MRV tại Việt Nam

929.652

12/12/2014-31/05/2015

4

Kinh nghiệm sử dụng công nghệ GIS trong lập bản đồ và các công việc liên quan

4.1

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng và Quy Nhơn.

39.900 USD
tương đương
798.000

1/4/2009-15/11/2009

4.2

Xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH

999.880

02/06/2011-02/09/2011

4.3

Đánh giá tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và xây dựng kế hoạch ứng phó

792.597

2011-2012

4.4

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng của TP. Hải Phòng đến năm 2025

1.545.234

01/01/2012-30/04/2012

4.5

Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

2.000.000

24/05/2013-20/12/2013

4.6

Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.786.484

12/07/2014-20/12/2014

5

Kinh nghiệm trong đánh giá/lập bản đồ về các mối nguy hiểm, rủi ro

5.1

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng và Quy Nhơn.

39.900 USD
tương đương
798.000

1/4/2009-15/11/2009

5.2

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

1.263.350

08/04/2011-15/12/2011

5.3

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

992.400

03/10/2011-31/12/2011

5.4

Đánh giá tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và xây dựng kế hoạch ứng phó

792.597

2011-2012

5.5

Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

1.409.000

30/08/2012-25/12/2012

5.6

Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu

2.786.484

 12/07/2014-20/12/2014