IMHEN
Giới thiệu / Thành tựu nghiên cứu
Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
30/07/2021

Thành tựu nghiên cứu Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ:

- Chế tạo các thiết đo mưa và đo gió tự động với khả năng truyền số liệu đo thời gian thực theo các đường truyền ĐT cố định, Mobile…

- Xây dựng các hệ thống mạng đo và cảnh báo thời gian thực đối với lũ và lũ quét.

- Chế tạo trạm KTTĐ nhiều yếu tố phục vụ cho quan trắc và khảo sát KTTV.

-  Sửa chữa, khôi phục các trạm KTTĐ do nước ngoài sản xuất