IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Lãnh đạo Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam có Phân Viện trưởng và một số Phó Phân viện trưởng.

 Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng  Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phân viện; qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Phân viện; xây dựng qui chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phân viện.

 

Phó Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Phân viện trưởng về nhiệm vụ được phân công.

 

55 Các đơn vị trực thuộc Phân viện:

 

1.      Phòng Hành chính Tổng hợp;

2.      Phòng Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu;

3.      Phòng Nghiên cứu Hải văn;

4.      Phòng Nghiên cứu Thuỷ văn - Tài nguyên nước;

5.      Phòng Nghiên cứu Môi trường;

6.      Trạm Thực nghiệm Khí tượng Thủy văn nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.

 

   Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản theo qui định hiện hành.

 

   Trụ sở của Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam đóng tại số 19, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.