IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đối tác quốc tế
Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO)
Thứ ba, 08/03/2016

TS. Jack Katzfey – Chủ nhiệm dự án
TS. Katzfey là chuyên gia về mô hình khí hậu khu vực, đặc biệt là ứng dụng trong việc xây dựng các dự tính khí hậu độ phân giải cao. Ông đã ứng dụng thành công trong nhiều công trình trước đây như dự báo thời tiết cho Đội đua thuyền tham dự Olympic của Úc năm 2012 tại Weymouth, Anh Quốc và Đội đua giải Alinghi của Mỹ từ năm 2002 đến năm 2010. Trong dự án này, TS. Katzfey là chủ nhiệm nhóm nhằm cập nhật kết quả dự tính khí hậu cho Việt Nam và phát triển các khóa đào tạo về sử dụng và ứng dụng mô hình Khí quyển bảo giác lập phương CCAM (Conformal Cubic Atmospheric Model). Để biết thêm thông tin chi tiết về TS. Katzfey, xin vui lòng tham khảo địa chỉ: http://www.csiro.au/en/Organisation-Structure/Divisions/Marine--Atmospheric-Research/JackKatzfey.aspx
TS. Nguyễn Kim Chi – Phân tích các dự tính khí hậu
TS. Kim Chi là chuyên gia trong việc phân tích các kết quả từ mô hình khí hậu độ phân giải cao, đặc biệt về xoáy thuận nhiệt đới và gió mùa ở khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, TS. Kim Chi còn tham gia hướng dẫn nhóm nghiên cứu trẻ từ Việt Nam trong việc dò tìm xoáy thuận nhiệt đới cho khu vực Việt Nam. Trong dự án này, TS. Kim Chi làm việc với các cộng sự đến từ Việt Nam để phân tích các kết quả từ mô hình khí hậu khu vực nhằm xây dựng kịch bản khí hậu khu vực cho Việt Nam.
TS. Peter Hoffmann – Thực hiện chi tiết hoá động lực và phân tích các dự tính khí hậu
TS. Hoffmann, tốt nghiệp tại Đại học Hamburg (Đức) mang những kinh nghiệm của anh về mô hình khí hậu độ phân giải cao để kết hợp làm việc với nhóm. Cụ thể trong việc chạy các mô hình khí hậu khu vực, TS. Hoffmann thực hiện việc chạy và phân tích các kết quả từ mô hình Khí quyển bảo giác lập phương CCAM (CSIRO’s Conformal Cubic Atmospheric Model). Trong suốt thời gian tham gia dự án, TS. Hoffmann phụ trách hướng dẫn các nhà khoa học trẻ trong việc chạy mô hình CCAM và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hiện tượng nắng nóng và hạn hán ở Việt Nam. Bên cạnh các nghiên cứu về khí hậu, TS. Hoffmann còn có niềm đam mê với việc nghiên cứu các cực đoan khí hậu, đặc biệt là những cuộc “săn bão”.
TS. John McGregor – Chuyên gia chi tiết hoá động lực
TS. McGregor là chuyên gia tại CSIRO, đặc biệt trong việc xây dựng các mô hình dự tính khí hậu. Ông đã làm việc trong lĩnh vực này trong hơn hai thập kỷ, phát triển cả mô hình khí hậu khu vực và mô hình toàn cầu trong sự nghiệp của mình. Ông đã phát triển mô hình DARLAM, một mô hình khí quyển khu vực cung cấp các dự tính khí hậu cho Úc bằng phương pháp chi tiết hoá động lực từ Mô hình khí hậu toàn cầu. Điều này đã tạo tiền đề cho việc phát triển mô hình Khí quyển Bảo giác lập phương CCAM trong hơn 10 năm qua, một mô hình toàn cầu có thể cung cấp mô phỏng độ phân giải cao cho bất kỳ khu vực nào cần quan tâm. TS. McGregor đã làm việc chuyên sâu trong việc phát triển tham số hóa mô hình, để mô phỏng chi tiết hơn lượng mưa trong mô hình CCAM. TS. McGregor làm việc trong dự án này để thiết lập các mô phỏng và hỗ trợ trong việc phân tích.
TS. Suppiah Ramasamy – Phân tích các nhân tố tác động khí hậu hiện tại và tương lai
TS. Ramasamy có hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới các đặc tính khí hậu quan trọng như gió mùa, xoáy thuận nhiệt đới và nắng nóng. Ông đã làm việc trong rất nhiều dự án lớn, đánh giá tác động ở Úc và Đông Nam Á. Thêm vào đó, TS. Ramasamy cũng có kinh nghiệm trong việc đánh giá khả năng mô phỏng của Các mô hình khí hậu toàn cầu GCMs (Global Climate Models), đặc biệt là cung cấp các gợi ý cho việc lựa chọn GCM cho các dự án độ phân giải cao. Trong dự án này, TS. Ramasamy đóng góp kiến thức của mình trong việc phân tích các đặc tính khí hậu và lựa chọn GCM.
TS. John Church – Dự tính mực nước biển dâng khu vực
TS. Church là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học Đại dương-Khí hậu, là người đóng góp quan trọng cho Tổ chức Liên chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) về hải dương học và biến đổi khí hậu. Tronh dự án này, TS. Church phụ trách việc xây dựng các dự tính về Mực nước biển dâng cho Việt Nam. Để biết thêm thông tin về những nghiên cứu của ông, xin vui lòng tham khảo địa chỉ:http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_about_us.html#church
TS. Didier Monselesan – Dự tính mực nước biển dâng khu vực
TS. Monselesan với nền tảng kiến thức về khoa học khí quyển đã ứng dụng trong nghiên cứu về hải dương học, cụ thể là nghiên cứu mực nước biển dâng. Ông làm việc trực tiếp với TS. Church để xây dựng dự tính mực nước biển dâng cho dự án này.
TS. Alexander Smajgl – Đánh giá các giải pháp ứng phó
TS. Smajgl là chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế môi trường và đã có kinh nghiệm qua làm việc với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Công việc của ông nhằm phối hợp các quá trình và đưa ra giải pháp “mang tính tổng thể” trong việc phát triển các công cụ hỗ trợ việc xây dựng chính sách. Ông đã từng làm việc với nhiều cơ quan chính phủ trong Đồng bằng sông Cửu Long, để nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ chuỗi “năng lượng-nước-thức ăn”. Nằm trong dự án này, TS. Smajgl làm việc với các chuyên gia người Việt để phát triển các nội dung cơ bản về phương pháp đánh giá tích hợp hiệu quả, thực hiện các đánh giá cần thiết và những đòi hỏi về chuẩn bị số liệu. Công việc này là bước đầu để đảm bảo sản phẩm số liệu dự tính khí hậu được tích hợp vào khung xây dựng nghị định ở Việt Nam.
Ông Tim Erwin – Truyền thông về dự tính khí hậu
Ông Erwin ứng dụng các kinh nghiệm về phát triển web trong việc phát triển công cụ tương tác dựa trên nền tảng web cho việc phổ cập số liệu dự tính khí hậu của dự án. Công cụ Khí hậu tương lai cung cấp kết xuất hữu dụng của các đầu ra quan trọng từ dự án và hướng dẫn người dùng qua việc lấy số liệu theo hướng họ quan tâm.
Cát Hoàng Anh – Truyền thông của dự án
Chị Hoàng Anh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển truyền thông khu vực, chị đã làm việc với nhiều cộng đồng địa phương trong việc đáp ứng những nhu cầu hiểu biết của họ và lên kế hoạch cho biến đổi khí hậu. Chị mang đến nhiều kinh nghiệm từ công việc tư vấn và kiến thức từ các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO) cho vai trò truyền thông trong dự án. Là một người Úc gốc Việt và một kỹ sư môi trường, chị Hoàng Anh có niềm đam mê với việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng, đặc biệt ở Việt Nam. Để biết thêm thông tin về chị Hoàng Anh, có thể xem tại: http://www.linkedin.com/pub/hoang-anh-cat/31/57a/630