IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đối tác quốc tế
Đối tác quốc tế
Thứ năm, 12/11/2015

Viện KTTV có mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức sau đây:

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)- Cơ quan KTTV Hoa Kỳ :

Phục vụ thông tin cho dự báo và cảnh báo khí hậu

Mô hình lũ và cảnh báo lũ

Đào tạo chuyên gia

Trao đổi và tư vấn

Chương trình phát triển LHQ (UNDP):

Tăng cường năng lực ứng phó với BDKH tại Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính

Hỗ trợ kỹ thuật năng cao năng lực cho khí tượng nông nghiệp

Đào tạo chuyên gia

Chương trình phục vụ khí tượng nông nghiệp

Chương trình môi trường toàn cầu- Chương trình phát triển LHQ- Ngân hàng phát triển Châu Á ( GEF- UNDP- ADB) :

Chương trình biến đổi khí hậu toàn cầu : Châu Á - Việt Nam

Kiểm kê phát thải khí nhà kính năm 1990

Tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam

Chiến lược giảm thải khí nhà kính với chi phí thấp nhất tại châu Á.(ALGAS)

Chương trình môi trường LHQ-Cơ quan phát triển năng lượng Đan mạch (UNEP-RISO):

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm khí nhà kính

Danh mục các dự án khả thi

Chương trình môi trường LHQ-Công ước Khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu (UNEP-UNFCCC) :

Thông báo đầu tiên của Việt Nam cho Công ước Khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu.

Kiểm kê khí nhà kính 1994

Tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh tế -xã hội ở Việt Nam

Chiến lược đáp ứng và thích nghi.

Ngân hàng thế giới (WB):

Nghiên cứu chiến lược quốc gia về cơ chế phát triển sạch (CDM)

Thị trường khí nhà kính (GHG) các cơ hội và thách thức.

Chiến lược thính ứng.

Các dự án khả thi về về cơ chế phát triển sạch (CDM)

Uỷ hội sông Mê Công (MRC) :

Xâm nhập mặn tại lưu vực sông Mê Công

Kiểm kê và quản lý đất ngập nước

Nghiên cứu về bồi lắng và xói mòn

Chương trình sử dụng nước (WUP)

Chương trình phát triển lưu vực (BDP)

Chương trình môi trường

Mạng lưới quan trắc lắng đọng a- xít vùng Đông Á (EANET)

Các hoạt động quan trắc

Các hoạt động về năng cao nhận thức

CHDCNN Trung Hoa :

Hợp tác trao đổi về khí tượng khí hậu,khí tượng nông nghiệp

Trao đổi chuyên gia

Chuyển giao công nghệ

Đào tạo cán bộ

Liên bang Nga :

Hợp tác trong lĩnh vực khí tượng nhiệt đới và bão

Nghiên cứu làm mưa nhân tạo

Úc :

Dự báo khí hậu, sử lý số liệu, đào tạo và biến đổi khí hậu

(cộng tác trong vấn đề khí nhà kính, cơ chế phát triển sạch…)

Nhật Bản :

Nghiên cứu gió mùa Đông nam á

Hợp tác trong khuôn khổ Công ước Khung của LHQ về Biến đổi
Khí hậu

Mạng lưới quan trắc lắng đọng a- xít vùng Đông Á

Hà Lan :

Chương trình đào tạo xen kẽ cho chyên gia khí tượng
nông nghiệp

Chương trình biến đổi khí hậu

Thụy Điển :

Cảnh báo lũ và quản lý tổng hợp lũ

Đào tạo sau đại học
Hàn Quốc :
Khí tượng - Khí hậu
Đào tạo nhân lực về môi trường
Đan mạch:
Chương trình biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Tài nguyên nước.