IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Dự án quốc tế
Hợp tác quốc tế
Thứ năm, 30/07/2015

Trong những năm qua Viện KTTVBĐKH đã thực hiện nhiều nội dung hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KTTV và Biến đổi khí hậu, trong đó có một số kết quả nổi bật sau:

Trong những năm qua Viện KTTVBĐKH đã thực hiện nhiều nội dung hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KTTV và Biến đổi khí hậu, trong đó có một số kết quả nổi bật sau:

1.Hoàn thành dự án „Nghiên cứu chiến lược giảm khí nhà kính với chi phí thấp nhất cho Châu Á“ (ALGAS) – Hợp tác với UNDP và ADB.

2.Hợp tác với UNEP, thực hiện "Thông báo Quốc gia của Việt Nam về Biến đổi khí hậu".

3.Hoàn thành các nghiên cứu với UNEP – RISO về chi phí giảm khí nhà kính.

4.Nghiên cứu xói mòn Tây Nguyên và xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long với Uỷ hội Mê Kông quốc tế.

5.Hoàn thành dự án “Nghiên cứu chiến lược Quốc gia về cơ chế phát triển sạch”, hợp tác với AusAID và World Bank.

6.Hoàn thành Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế theo dõi chỉ số Đói nghèo – Môi trường“ hợp tác với UNDP và DFID.

7.Hoàn thành dự án nghiên cứu: “Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước sông Hương và chính sách thích ứng” do chính phủ Hà Lan tài trợ trong chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu khí hậu Hà Lan (NCAP)”.

8.Hoàn thành dự án nghiên cứu hợp tác với Đan Mạch: “Lợi ích của việc thích nghi với biến đổi khí hậu của các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ, đồng bộ với phát triển nông thôn”.

Cuối năm 2010 Viện KH KTTV&MT đã hoàn thành 02 dự án ODA do DANIDA tài trợ:

1- Dự án “Các kịch bản nước biển dâng và khả năng giảm thiểu rủi ro do thiên tai ở Việt Nam”;

2- Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích nghi”.

Đang tiếp tục triển khai dự án ODA “Tăng cường năng lực ứng phó với BDKH tại Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính” do UNDP tài trợ.

Viện đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia về các chủ đề liên quan đến khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu,...như hội thảo về cơ chế phát triển sạch, hội thảo PHI về ảnh hưởng của ENSO đến xoáy thuận nhiệt đới khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, .... Đã phối hợp với các tổ chức, các trường đại học quốc tế tổ chức các khoá tập huấn về Dự báo khí hậu (phối hợp với NCAR), Ngập lụt đô thị (phối hợp với UNESCO), Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu (phối hợp với trung tâm Hadley),....